עובדי מנהלה

שם העובד

תפקיד

מזרחי יצחק

מנהלן

גדי כהן

שרת

אדי נורית

מזכירת מערכת וסדר יום

 סיוון בגולה

מזכירת בגרויות

 דנה צוקרון

מזכירת מנהלת חט"ב

סימון אילנה

מזכירת מנהלת ביה"ס

רוסו ליאת

מנב"ס

גרינברג רחל

הנהלת חשבונות

הייניק מיכל

לבורנטית

רחוביץ אלה

לבורנטית

מלול יוסי

מחשבים

יעל ברקאי

ספרנית

בוטנריו רויטל

ספרנית


הדפסה