לוח צילצולים

שיעור שעה
1 08:15-09:00
2 09:00-09:45
  הפסקה 20 דקות
3 10:05-10:50
  הפסקה 10 דקות
4 11:00-11:45
  הפסקה 25 דקות
5 12:10-12:55
  הפסקה 10 דקות
6 13:05-13:50
  הפסקה 10 דקות
7 14:00-14:45
8 14:45-15:30

הדפסה